Judo – bælter og graduering

Når man træner judo, benytter man en kampdragt, der kaldes en gi. 

En gi er dog ikke blot en gi. Der er stor forskel på tykkelsen af fx en judo- og en karategi. En Judo-gi er tyk fordi man tager fat i gien når man kæmper.

Klubben har en del låne gier og bælter som man kan benytte hvis man glemmer sin egen eller hvis man kommer for at prøve judo eller ju-jutsu.

Udover gien hører der også et bælte til dragten. Bæltet fortæller, hvor langt den enkelte er nået i sit studie af kampsporten. Generelt kan man sige, at jo mørkere bælte, jo længere er man nået. Det ‘højeste’ bælte er selvfølgelig det sorte, men også inden for det sorte bælte kan man have forskellige grader. De ‘almindelige’ bælters grader kaldes kyu, det sorte bæltes grader hedder dan.

For børn har man nogle lidt andre markeringer på bæltet. I alderen fra 3-6 år afholdes Bamse gradueringer – du kan se pensum her. 

Fra maj 2019 er snipperne udgået, så bæltet fra 6-14 år en vandret stribe i midten, som markerer hvor langt man er kommet – se Ungsomspensum her. Neden for kan du se en konverteringstabel fra snip til ungdomsbælter.

børnestreger

Når man er fyldt 15 år får man et fuld farvet bælte – se voksenpensum her.

voksenbælter