Bælterfarver og dragter

Når man træner ju-jutsu eller judo, benytter man en kampdragt, der kaldes en gi. De fleste har set dem før – om ikke andet på TV. Skulle der dog alligevel være nogle, der har svært ved at kalde et billede frem på nethinden, kan vi oplyse, at det mest af alt ligner en mellemting mellem en pyjamas og en spændetrøje…

En gi er dog ikke blot en gi. Der er stor forskel på tykkelsen af fx en judo- og en karategi. I judo hiver og flår man meget i gien, og den har derfor en tykkelse, der svarer til et solidt gulvtæppe – den er meget tung og meget varmt. Karate har derimod slet ikke samme voldsomme kontakt til modstanderen, og en karategi er derfor af en tyndere kvalitet. Da ju-jutsu er en blandingssport mellem blandt andet judo og karate, er også gien en mellemting mellem de to slags gier. Det er dog ikke usædvanligt at se en ju-jutsuudøver i en judogi, da mange foretrækker dem frem for den almindelige ju-jutsugi.

Udover gien hører der også et bælte til dragten. Bæltet fortæller, hvor langt den enkelte er nået i sit studie af kampsporten. Generelt kan man sige, at jo mørkere bælte, jo længere er man nået. Det ‘højeste’ bælte er selvfølgelig det sorte, men også inden for det sorte bælte kan man have forskellige grader. De ‘almindelige’ bælters grader kaldes kyu, det sorte bæltes grader hedder dan.

For børn har man nogle lidt andre markeringer på bæltet. På Tumlingeholdet graduerer man også 🙂 . Her kan man erhverve sig en flot broderet bamse til at sy på sit hvide bælte. Fra 6-14 år har bæltet en vandret stribe i midten, som markerer hvor langt man er kommet. Her graduerer man også næsten efter voksen-pensum.

Klubben har en del låne gier og bælter som man kan benytte hvis man glemmer sin egen eller hvis man kommer for at prøve judo eller ju-jutsu.

Bælternes hieraki ser således ud:

 JUDO  JU-JUTSU
SortDan-grader (Mester-grader) SortDan-grader (Mestergrader)
Brun1. kyu Brun1. kyu
Blå2. kyu Blå2. kyu
Grøn3. kyu Grøn3. kyu
Orange4. kyu Orange4. kyu
Gul5. kyu Gul5. kyu