Graduering november 2020!

Vi afholder graduering lørdag 21. November – Reservér dagen!
Tidspunkt: som udgangspunkt samme tid man normalt træner på.
Forudsætninger:
1) man er medlem af klubben
2) man medbringer gyldig judolicens på dagen (bestyrelsen arbejder hårdt på at få styr på de manglende  licenser)
3) træneren melder en klar til graduering
 
Op mod gradueringen vil vi træne det relevante pensum?